Betingelser

Lejebetingelser

Det lejede udstyr
Lejet udstyr må kun anvendes af lejer. Fremleje kan kun ske med udlejers skriftlige godkendelse.

Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige tilladelse medtages og/eller anvendes uden for Danmark.

Lejeprisen fastsættes på baggrund af de til enhver tid af udlejer fastsatte lejepriser.

Lejeperioden defineres som tidsrummet, hvor udstyret er reserveret og til rådighed for lejer, og indtil dette er tilbageleveret til udlejer.

Første lejedag beregnes ud fra tidspunktet, hvor det lejede udstyr er reserveret og til rådighed for lejer. Korteste lejeperiode er 1 dag, og tilbagelevering skal ske inden for det aftalte afleveringstidspunkt. Returneres udstyret for sent, opkræves leje for den ekstra lejeperiode.

Fornyelse og/eller forlængelse af lejeperiode sker ved indgåelse af ny aftale, hvori den nye lejeperiode fremgår.

Udlejer er berettiget til – uden særlig underretning – at erstatte reserveret udstyr med andet udstyr med samme funktion.

Lejer er ved afhentning af udstyr forpligtet til at fremvise gyldig legitimation med billede. Dette betyder samtidig, at det lejede ikke vil kunne afhentes og/eller udleveres til tredjemand, medmindre andet fremgår af aftalen. Det er et krav, at lejer kan findes på oplysningen eller andet sted på internettet. Bestillinger fra kunder med taletidskort er ikke muligt.

Misligholdelse af aftale
Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejer, er udlejer berettiget til uden varsel at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, ifald lejer på anden vis misligholder kontrakten.

I tilfælde af eventuelle retssager forbundet med udlejningen, forpligter lejer sig til at betale samtlige omkostninger forbundet hermed inklusive advokat, retsafgift eller lignende.

Såfremt der indledes fogedforretning mod lejer, ifald denne standser sine betalinger eller erklæres konkurs, påhviler det lejer omgående at underrette udlejer herom, samt oplyse fogeden eller andre myndigheder om udlejers ejendomsret til de lejede genstande.

Forsikring og ansvar
Lejer er i lejeperioden ansvarlig for enhver skade og/eller bortkomst, også selvom skaden er hændelig. Dette omfatter tillige udlejers driftstab i reparations- eller erstatningssagsperioden.

Eventuelle skader skal omgående meddeles udlejer og tyveri og hærværk tillige til politiet. Lejer er ansvarlig for alle skader, som udlejer ikke får dækket fra forsikringen, herunder men ikke begrænset til:

– Tyveri fra åbne eller uaflåste køretøjer
– Glemt, tabt eller forlagt udstyr og anden bortkomst, for hvilken der ikke kan påvises skadetidspunkt og – årsag.
– Løse kabler ledninger eller manglende lamper og lyskilder
– Grov uagtsomhed, for så vidt dette ikke kan lægges udlejer eller dennes medarbejder til last.

Udlejer er aldrig ansvarlig for drifts- eller avancetab eller andet indirekte tab, herunder misligholdelse af kontraktlige aftaler. Udlejer hæfter ikke for skader på ting eller personer, som skyldes fejlbetjening, mangelfuld eller forkert installation eller andre forhold, som ligger uden for udlejers kontrol.

Lejer overtager ansvar og risiko for det lejede fra det øjeblik, udstyret overgår til lejer og indtil dette igen er afleveret til udlejer.

Brug af lejede udstyr
Det udlejede må kun anvendes og installeres i henhold til givne vejledninger og retningslinjer og i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Det udlejede må ikke anvendes udendørs uden skriftlig accept fra udlejer.

Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede uden særlig tilladelse fra udlejer.

Udskiftede pærer og medleverede reservepærer skal returneres. Manglende pærer faktureres til dagspris.

Afhentning og tilbagelevering
Det lejede udstyr afhentes af lejer på udlejers lager. Transport skal ske på forsvarlig vis i et dertil egnet køretøj, varevogn, lukket trailer eller lignende. Udlejer forbeholder sig ret til at afvise transportmidler, der ikke opfylder betingelserne.

Tilbagelevering af det lejede inden udløbet af den aftalte lejeperiode vil ikke uden særlig aftale berettige til nedsættelse af lejen.

Det lejede skal, medmindre andet er aftalt, tilbageleveres til udlejers lager, hvor det er afhentet. Det lejede betragtes først som afleveret, når udlejer har kvitteret herfor.

Det lejede udstyr skal afleveres i samme stand, som det er modtaget. Udstyret skal være grundigt efterset og korrekt pakket, ligesom kabler skal være oprullede. Udlejer forbeholder sig ret til at rengøre det lejede for lejers regning, såfremt det tilbageleverede, ikke lever op til normal standard.

Gebyr for kabler:
– Servicegebyr pr. ordre: 200 kr.
– Oprulning/rens pr. kabel: 10 kr.

Gebyr for øvrigt udstyr:
– Pr. påbegyndt time: 500 kr.

Efteropkrævning af gebyr fremsendes til betaling på faktura.

Betaling og afbestilling
Lejer kan indtil 24 timer efter modtagelsen af ordrebekræftelse, annullere sin reservation uden omkostninger. Herefter opkræves et gebyr på 250 kr.

Muligheden for annullering bortfalder dog ved aflysning foretaget mindre end 10 dage før lejeperiodens begyndelse. Ved senere afbestilling forpligtes lejer til at betale hele den samlede lejepris. Afbestilling kan udelukkende foregå ved skriftlig henvendelse til udlejer på info@idisko.dk.

Betalingsbetingelserne er netto kontant. Lejer kan ikke tilbageholde forfaldne ydelser til udlejer med henvisning til ikke anmeldte mangler.

Aftale
Lejer erklærer sig ved indgået aftale at være indforstået med ovenstående betingelser.

iDisko.dk tager forbehold over for force majeure i forbindelse med aftaler, herunder faglige konflikter, sygdom og andres misligholdelse af kontraktlige aftaler.

Handelsbetingelser

Generelle oplysninger
iDisko ApS
CVR: 43584146
Marielundvej 28
2730 Herlev
Telefon: 71 99 41 19
Email: info@idisko.dk

Priser
Hos iDisko.dk er alle priserne i danske kroner og angivet inkl. moms og afgifter. Vi forbeholder os ret til fra dag til dag at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

Betaling
iDisko.dk modtager betaling med MobilePay eller betalingskort. Der tages forbehold for prisfejl og udsolgte/udgåede varer.

Reklamationsret
Der gives 2 års reklamationsret i henhold til købeloven. Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fra fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i “rimelig tid” efter du har opdaget manglen/fejlen. Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelsesret
Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i vores webshop.

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten:
– Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
– Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
– Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
– Varer, hvor plomberingen er brudt.
– Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

Varens stand ved returnering:
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, hvorpå den fungerer. Du kan med andre ord prøve varen, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, det ovenfor beskrevet, betragtes den som brugt. Hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi på modtagelsestidspunktet – af returneringen. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså afprøve varen uden egentlig at tage den i brug.

Returnering, reklamationer og benyttelse af fortrydelsesretten skal ske til:
iDisko ApS
Marielundvej 28
2730 Herlev
Der modtages ikke forsendelser pr. efterkrav.

Refusion
Hvis der er tale om refusion, bedes du oplyse bankoplysninger i form af reg.nr. og konto.nr, så det aftalte beløb kan overføres. Disse oplysninger kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Afhentning i butik
På vores webshop er det muligt at vælge at afhente vores produkter i vores butik. På denne måde er det muligt at reservere en vare online, for derefter at afhente varen fysisk i vores butik. Da varen afhentes i vores butik, så gælder samme vilkår, som når du handler fysisk i vores butik.

Persondatapolitik

Persondatapolitik hos iDisko.dk
Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos iDisko.dk.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt eller en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services. Vi kan bruge cookies til at holde styr på indholdet i din indkøbskurv, mens du bruger vores webshop.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

iDisko.dk indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

– Besøger vores hjemmeside
– Gennemfører et køb af vores produkter
– Opretter en konto
– Tilmelder dig vores nyhedsbrev
– Anmelder vores hjemmeside
– Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger er:

iDisko ApS
Marielundvej 28
2730 Herlev
Tlf: +45 71 99 41 19
Mail: info@idisko.dk
CVR: 43584146

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt eller din ydelse indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale. Ved gennemførelse af betalinger, vil nogle af dine data blive videregivet til MobilePay eller Bankoverførsel, inklusiv information der er nødvendig for at gennemføre eller understøtte betalingen, såsom det totale købsbeløb og faktureringsinformation.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 5 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.

Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du vælger at anmelde vores hjemmeside, vil dit navn og din e-mailadresse blive overført til anmeldelsessiden Trustpilot.

Vi har vores hjemmeside hos Simply og betalingssystem gennem MobilePay eller Bankoverførsel, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Simplys datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. 

Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

– At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
– At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse info@idisko.dk.

Vores lager og butik er videoovervåget og optagelser gemmes i op til 30 dage jf. lovgivning.