XL Knæklys – 10 stk. Blandet

Købspris: 99,00 kr.
Click&Collect

Bestil varen til Hent-selv

Transport

Få varen leveret sammen med leje af udstyr

XL Knæklys – 10 stk. Blandet
10 stk. XL knæklys som kan bruges til f.eks. raveparty, UV-partys m.m. Knæklyset giver et kraftigt lys i mange timer. Produktet kommer i assorterede farver. Knæklysene måler 15 x 300mm.
Specifikationer

Pas på Knækket
For at undgå lækage skal du lade være med at bøje knælyset for meget. Væsken kan give permanente pletter på tøj og møbler. Knæklyset indeholder glas og er meget farligt at skære op.

Knæklys blanding
Forårsager hudirritation.
Forårsager alvorlig øjenirritation.

Ved kontakt med øjnene:
Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Ved vedvarende øjenirritation søg lægehjælp.

Ved kontakt med huden:
Vask med rigeligt sæbe og vand.
Særlig behandling påkrævet ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Forurenet tøj vaskes før det bruges igen.

Må bruges af: Fra 3 år.